SERVEIS

TAXACIÓ I VALORACIÓ D’IMMOBLES

 • Taxació d’habitatges i pisos.
 • Taxació de solars i terrenys.
 • Taxació de finues rústiques.
 • Promocions i Autopromocions.
 • Taxació de locals comercials.
 • Taxació de naus industrials.
 • Taxació d’immobles singulars.
 • Valoració massiva d’immobles i préstecs hipotecaris.
 • Explotacions Econòmiques: mines, benzineres, vinyes, cellers, escoles, equipaments esportius, clíniques, residències tercera edat, hospitals, grans superfícies, hotels, àrees de servei, etc.
 • Concessions Administratives.
 • Taxació d’obres d’art.
 • Béns immobles.
 • Marques i intangibles.
 • Taxació d’empreses.

INFORMES DE VALORACIÓ

 • Informes de taxació per a finalitat de garantia hipotecària.
 • Informes de valoració Risc.
 • Informes de valor de mercat de béns immobles.
 • Informes de taxació per a cobertura de les provisions tècniques d eles entitats asseguradores.
 • Informes de taxació per a determinació del patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva immobiliàries.
 • Informes de taxació per a determinació del patrimoni immobiliari dels fons de pensions.
 • Informes de taxació per a la determinació del valor d’un immoble a efectes comptables.
 • Informes de taxació pericials en processos judicials.
 • Informes de taxació per a aportacions no dineràries, fusions i adquisicions.
 • Valoració de carteres i fons immobiliaris.
 • Valoració de carteres immobiliàries d’empreses cotitzades segons NIC’s i IVS.
 • Valoració de SOCIMI’s.
 • Valoració del justipreu a efectes d’expropiacions, elaboració de full d’apreci en processos exporpiatoris.
 • Valoracions administratives per a recursos, fiscalitat, successions i transmissions patrimonials.