ÀREA GESTIÓ D'ACTIUS

A la nostra àrea de Gestió d’Actius duem a terme tota la documentació legal necessària per a la correcta gestió d’un immoble.

En  aquest sentit, oferim les tipologies més variades d’informes tècnics, els quals van des de:

- Cèdul·la d’habitabilitat (CED).

- Certificat d’eficiència energètica (CEE).

- Inspeccions tècniques d’edificis (ITE).

- Projectes de legalització de superfícies.

- Projectes d’activitat.

- Informes d’estat de l’immoble.

- Informes d’assessorament en una compravenda.

- Peritatges de danys.

- Divisió horitzontal de propietats verticals.

- Due Diligence per a l’assessorament en la compra d’actius.

- Segregacions, agrupacions, divisions, tant registrals como cadastrals.

- Qualsevol informe a mesura del client.


Tot plegat realitzant totes les gestions a nom del client davant de l’administració pública per oferir solucions globals a la problemàtica, evitant que el client s’hagi de desplaçar o hagi de realitzar un munt de gestions davant de diferents organismes.